Dobór kolorów do konkretnych pomieszczeń

Dobór kolorów do konkretnych pomieszczeń

Często mówiąc o wystroju wnętrza używa się zamiennie pojęć stylistyka i aranżacja, co nie do końca jest właściwym ich zastosowanie. W tym krótkim artykule postaram się wyjaśnić pomiędzy nimi różnicę. Przede wszystkim aranżacja jest pojęciem bardzo szerokim i w swojej najszerszej definicji może obejmować stylistykę (jednak nadal pozostaje pojęciem od niej szerszym). Zwykle jednak mówiąc o aranżacji wnętrza, mamy na myśli jedynie układ przestrzenny elementów wyposażenia pomieszczenia.

Dobór kolorów do wnętrza

Oczywiście gdyby cały pokój urządzić tylko w jednej palecie barw, byłoby to nudne i, najczęściej, brzydkie, dlatego różne elementy kolorystyczne łączy się ze sobą, uzyskując nowe aranżacje i nowe wrażenia.
Najgorsze w tym wszystkim jednak jest to, że odnośnie do wykorzystania kolorów nie istnieją żadne powszechnie akceptowane reguły, więc osoba odpowiedzialna za aranżację wnętrz musi każdorazowo podejmować decyzję na podstawie własnej intuicji i zebranych wcześniej doświadczeń lub informacji.
Projektowanie wnętrz wymaga także uwzględnienia specyfiki pomieszczeń sąsiednich. Nie można bowiem oddawać projektu jednego pokoju, który jest zupełnie niespójny z pozostałymi pomieszczeniami. Trzeba zawsze pamiętać, że wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu tworzą jedną całość. Nie muszą być oczywiście zunifikowane, niemniej jednak pewne wspólne elementy powinny się tam pojawiać, co jeszcze bardziej komplikuje zadanie projektanta.

Teraz już wiecie jak wyglądają podstawy dobieranie kolorów do wnętrza waszego mieszkania lub domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *