Czym można zastąpić wyczerpywalne źródła energii?

Czym można zastąpić wyczerpywalne źródła energii?

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Prąd potrzebny jest do zasilania maszyn i urządzeń mechanicznych. Surowce wytwarzające ciepło podczas spalania wykorzystywane są w dużych i domowych systemach grzewczych. Energia tradycyjnie pozyskiwana jest ze złóż paliw kopalnych. Wraz z narastającym zużyciem ich zasoby stale się zmniejszają.

Jakie surowce energetyczne są najczęściej wykorzystywane?

W zakładach przemysłowych i gospodarstwach domowych używane są głównie wyczerpywalne źródła energii. Należą do nich:

  • węgiel kamienny – wydobywany metodą podziemną w kopalniach, wykorzystywany głównie do wytwarzania energii elektrycznej,
  • węgiel brunatny – eksploatowany naziemną metodą odkrywkową, służy do produkcji paliw płynnych,
  • ropa naftowa – urządzenia wiertnicze wydobywają ją z głębi ziemi na powierzchnię, jej produkty potrzebne są do napędzania pojazdów silnikowych,
  • gaz ziemny – organiczne paliwo kopalne, używane do celów grzewczych.

Te surowce to wyczerpywalne źródła energii, ponieważ ich odnawianie się jest niewspółmiernie wolne w stosunku do zużycia. Ich wykorzystywanie wiąże się ze znacznymi kosztami wydobycia, przetwarzania i transportu. 

Poszukiwanie nowych złóż

Niewystarczający zasób wyczerpywalnych źródeł energii jest impulsem do poszukiwania nieodkrytych dotąd pokładów.

Węgiel kamienny

Prowadzone są prace polegające na wykonywania odwiertów w celu lokalizacji szybów. Jest to działalność bardzo czasochłonna, więc na uruchomienie kopalni potrzeba wielu lat. Pociąga to za sobą spore koszty przygotowania dokumentacji i prac geologicznych.

Gaz ziemny, ropa naftowa

Gaz ziemny występuje często przy złożach ropy naftowej. Do poszukiwania tych surowców używane są podobne metody geofizyczne. Pozwalają one na pozyskanie szczegółowych danych o obecności węglowodorów na dużych głębokościach. Poprawna lokalizacja jest warunkiem rozpoczęcia wierceń. Gaz można również pozyskiwać ze złóż niekonwencjonalnych. To pokłady skał piaskowych i wapiennych oraz łupki skał osadowych. Skały te występują wszędzie na świecie. W USA są one wykorzystywane na skalę przemysłową. Aby uzupełnić wyczerpywalne źródła energii również w Polsce, rozpoczęto starania o pozyskiwanie gazu z łupków. Jest to możliwe w rejonie Sudetów, środkowego Pomorza i Lubelszczyzny.

Jakie są alternatywne źródła energii?

Wszystkie kraje rozwijają technologie, które pozwolą zastąpić wyczerpywalne źródła energii siłami natury. Za pomocą specjalnych urządzeń da się pozyskać energię elektryczną ze światła słonecznego, wiatru i spadku wody.

Jednym z podstawowych sposobów przetwarzania promieni słonecznych na energię elektryczną jest fotowoltaika. Instalowane na dachach domów panele generują dodatkowy prąd dla gospodarstw domowych. Większą wydajność zapewniają farmy fotowoltaiczne. Na dużym terenie działają tysiące paneli, które przetwarzają światło słoneczne w energię elektryczną. Jest to darmowa energia, która może być przesyłana do znacznej liczby odbiorców.

Energię elektryczną można również uzyskiwać za pomocą turbin wiatrowych i elektrowni wodnych. Wszystkie te systemy pozwalają na oszczędzanie wyczerpywalnych źródeł energii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *